نمونه کارهای بنر ، پوستر گرافیکی و فوتوشاپی طراحی شده توسط تیم افکت استدیو

پوستر گرافیکی

پوستر فوتشاپی و بنر

پوستر سه تیکه اینستاگرامی