تعرفه قیمت انواع پوستر، بنر شهری ، طراحی لوگو و موشن لوگو

پوستر عکسی فتوشاپی

حرفه ای
150/000 تومان
 • عکس های فول اچ دی
 • نمایش لوگو
 • ترکیب جلوه های حرفه ای گرافیکی
 • نمایش آدرس و ارتباطات

پوستر عکسی فتوشاپی

ساده
70/000 تومان
 • عکس های فول اچ دی
 • نمایش لوگو
 • نمایش آدرس و ارتباطات

پوستر گرافیکی هنری

حرفه ای
250/000 تومان
 • ترکیب جلوه های گرافیکی
 • نمایش لوگو
 • طراحی محتوای اختصاصی
 • نمایش آدرس و ارتباطات

پوستر ترکیبی

عکسی و گرافیکی
300/000 تومان
 • عکس های فول اچ دی
 • نمایش لوگو
 • طراحی اختصاصی گرافیکی
 • نمایش آدرس و ارتباطات

پوستر 6 تکه

مخصوص اینستاگرام
100/000 تومان
 • عکس های فول اچ دی
 • نمایش لوگو
 • ترکیب تم عکس و تم گرافیکی
 • نمایش آدرس و ارتباطات

پوستر 12 تکه

مخصوص اینستاگرام
250/000 تومان
 • عکس های فول اچ دی
 • نمایش لوگو
 • ترکیب تم عکس و تم گرافیکی
 • نمایش آدرس و ارتباطات

طراحی لوگو

درجه یک
1/500/000 تومان
 • طراحی اختصاصی
 • نمایش ویدئویی
 • با چند فرمت با کیفیت

نمایش لوگو

درجه یک
1/000/000 تومان
 • طراحی موشن اختصاصی
 • با چند فرمت با کیفیت

نمایش لوگو

درجه دو
250/000 تومان
 • طراحی موشن غیر اختصاصی
 • با چند فرمت با کیفیت