تعرفه قیمت های موشن گرافیک ، استوری های 15 ثانیه ای و استوری ویدئویی

2241322AA

موشن گرافیک

پلن طلایی
2/500/000 تومان
 • گوینده حرفه ای
 • نگارش فیلم نامه اختصاصی
 • موسیقی متن
 • شخصیت انسانی / حیوانی
 • طراحی کارکتر اختصاصی (حتی شبیه شما)
 • نمایش لوگو
 • متن متحرک
 • کیفیت فول اچ دی
 • مدت : 60 ثانیه
6517

موشن گرافیک

پلن نقره ای
1/500/000 تومان
 • گوینده حرفه ای
 • نگارش فیلم نامه اختصاصی
 • موسیقی متن
 • شخصیت انسانی / حیوانی
 • نمایش لوگو
 • متن متحرک
 • کیفیت فول اچ دی
 • مدت : 60 ثانیه
4025096

موشن گرافیک

پلن برنزی
700/000 تومان
 • گوینده متوسط
 • نگارش فیلم نامه متوسط
 • موسیقی متن
 • دارای کاراکتر کمتر
 • اینفوگرافی
 • نمایش لوگو
 • متن متحرک
 • کیفیت فول اچ دی
 • مدت : 60 ثانیه
27914 [Converted]

استوری موشن گرافیک

پلن طلایی
300/000 تومان
 • گوینده حرفه ای
 • نگارش فیلم نامه اختصاصی
 • موسیقی متن
 • شخصیت انسانی / حیوانی
 • نمایش لوگو
 • متن متحرک
 • کیفیت فول اچ دی
 • مدت : 15 ثانیه
6255

استوری موشن گرافیک

پلن نقره ای
200/000 تومان
 • صامت و بدون گوینده
 • نگارش فیلم نامه اختصاصی
 • موسیقی متن
 • شخصیت انسانی / حیوانی
 • نمایش لوگو
 • متن متحرک
 • کیفیت فول اچ دی
 • مدت : 60 ثانیه
4141228

استوری ویدئویی

200/000 تومان
 • ترکیب تم گرافیکی و ویدئویی
 • موسیقی متن
 • استفاده از ویدئو فول اچ دی
 • استفاده از ویدئو اختصاصی شما
 • نمایش لوگو
 • متن متحرک
 • کیفیت فول اچ دی
 • مدت : 60 ثانیه